Wsparcie dla absolwentów

Od 1 października w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym realizowany jest pilotażowy program „Rehabilitacja 25 plus”, organizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Biorą w nim udział absolwenci placówki, chcący uzyskać wsparcie w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym.

– Do projektu zakwalifikowało się 7 beneficjentów ze Świdnika, Minkowic, Częstoborowic, Podzamcza i Uniszowic. To absolwenci naszego ośrodka, w wieku od 22 do 26 lat, osoby z niepełnosprawnością intelektualną, które nie korzystały z rehabilitacji społecznej w placówkach dziennej aktywności. Mamy także 3 osoby, które uczestniczą w zajęciach jako wolni słuchacze. Są to mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej – mówi Elżbieta Krupa, dyrektor SOSW.

Uczestnicy objęci są pomocą z zakresu psychologii i rehabilitacji społecznej. Spotkania odbywają się 5 razy w tygodniu, w wynajętej świetlicy środowiskowej przy ulicy Klonowej oraz w murach ośrodka.

– Biorą udział w zajęciach wyrównawczo – rozwijających oraz poszerzają swoje zainteresowania. Dzięki programowi utrzymują sprawność, którą nabyli przez lata nauki. Mają również możliwość spędzania czasu z rówieśnikami. Staramy się umilić im te chwile. Zorganizowaliśmy bal absolwentów i świąteczne spotkanie opłatkowe. Beneficjenci wzięli również udział w balu zorganizowanym przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie, który był emitowany w TVP 3 – opowiada E. Krupa.

Program potrwa do 31 sierpnia. Na pokrycie jego kosztów PFRON przeznaczył 192 500 złotych.
Źródło: Swidnik.pl

Previous Article
Next Article

Hymn szkolny SOSW


Tekst hymnu napisała p. Krystyna Chojecka. Muzykę skomponował p. Dariusz Tokarzewski.

Dziennik UONET++

ePUAP

Skrzynka ePUAP - SOSW Świdnik

Szkoła pamięta

Szkoła pamięta

Nagroda dla SOSW

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku na podstawie zarządzenia Starosty Powiatu Świdnickiego – został wskazany jako wiodący ośrodek koordynacyjno- rehabilitacyjno-opiekuńczy na terenie powiatu świdnickiego realizujący program „Za życiem”

Stowarzyszenie powstało z inicjatywy osób zaangażowanych wspomaganiem rozwoju osób niepełnosprawnych i ich otoczenia. Stowarzyszenie poprzez swoją działalność wspiera osoby niepełnosprawne, aby zgodnie ze swoimi potrzebami i możliwościami mogły jak najpełniej rozwijać własny potencjał osobowy i otwierać się na otaczającą ich rzeczywistość. więcej

 

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku

Z inicjatywy rodziców zrzeszonych w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz Kuratorium Oświaty i Wychowania dnia 01.09.1991r. utworzona została Szkoła Podstawowa Specjalna nr 6 w Świdniku. Uczęszczało do niej 55 uczniów z miasta Świdnika i okolic, a kadrę stanowiło 15 nauczycieli. Dnia 1 września 1994 utworzony został internat i szkoła przekształciła się w Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Obecnie w ramach ośrodka funkcjonują: 8-letnia Szkoła Podstawowa, Szkoła Przysposabiająca do Pracy, Przedszkole Specjalne, Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka i Rodziny, Zespoły Rewalidacyjno-Wychowawcze oraz Internat.

Głównym zadaniem Ośrodka jest przygotowanie wychowanków ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do samodzielnego udziału w życiu społecznym na miarę ich możliwości, w integracji ze środowiskiem. W naszym Ośrodku pracują wysoko wykwalifikowani specjaliści, wszyscy nauczyciele posiadają pełne kwalifikacje z zakresu oligofrenopedagogiki oraz nauczanych przedmiotów, a także wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook