Konkurs plastyczny „Mój niebieski świat”

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku i Stowarzyszenie Przyjaciół Ośrodka Ogłasza II POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY pod hasłem „MÓJ NIEBIESKI ŚWIAT” w ramach przedsięwzięcia „Świdnik dla Autyzmu” 

Patronat nad konkursem sprawuje: Starosta Powiatu Świdnickiego, Burmistrz Miasta Świdnika

Cele konkursu 

 • przybliżanie dzieciom i młodzieży problematyki zjawiska autyzmu oraz kształtowanie postaw zrozumienia i tolerancji wobec osób nim dotkniętych, 
 • rozwijanie wyobraźni i aktywności twórczej uczniów, 
 • inspiracja tematyką do własnych refleksji i wypowiedzi plastycznych, 
 • zachęcanie do stosowania różnorodnych technik plastycznych, 
 • prezentacja twórczości uczniowskiej z różnych szkół i środowisk – integracja dzieci i młodzieży 

Warunki uczestnictwa: 

 1. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych miasta Świdnika i powiatu świdnickiego.
  2. Format : A-3, A-4 (oprawione passe – partout).
  3. Prace powinny być podpisane: imię i nazwisko autora, wiek, nazwisko nauczyciela – instruktora, nazwa placówki. Powyższe informacje powinny być napisane na białej wizytówce 3cm × 5cm, umieszczonej trwale na froncie pracy, w prawym dolnym rogu.
  4. Do prac należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia.
  5. Zgłoszenie do
  konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia w celu realizacji konkursu.

Termin składania prac: Prace należy składać do 20 marca 2020 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Świdniku, ul. Norwida 4; tel. 534 288 466. Powołana niezależna komisja oceni prace w dniu 26 marca 2020 r. Laureatów zawiadomimy telefonicznie. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.sosw.eu . Uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa w konkursie, nauczyciele podziękowania. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikacji wybranych prac. Prace będzie można odebrać po wystawie od dnia 8 kwietnia. Uroczyste otwarcie wystawy, wręczenie nagród i podziękowań odbędzie się dnia 30 marca 2020 roku o godzinie 10:00 w Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Anny Kamieńskiej w Świdniku ul. Niepodległości 13. 

Previous Article
Next Article

Konferencja SCWEW

KRONIKA ROZBUDOWY

Zapraszamy do śledzenia postępów prac związanych z  rozbudową SOSW w Świdniku.

Dziennik UONET++

 

ePUAP

Skrzynka ePUAP - SOSW Świdnik
Adres skrzynki podawczej:

/SOSWSwidnik/SkrytkaESP

Szkoła pamięta

Szkoła pamięta
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook