Konkurs plastyczny „Mój niebieski świat”

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku i Stowarzyszenie Przyjaciół Ośrodka Ogłasza II POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY pod hasłem „MÓJ NIEBIESKI ŚWIAT” w ramach przedsięwzięcia „Świdnik dla Autyzmu” 

Patronat nad konkursem sprawuje: Starosta Powiatu Świdnickiego, Burmistrz Miasta Świdnika

Cele konkursu 

 • przybliżanie dzieciom i młodzieży problematyki zjawiska autyzmu oraz kształtowanie postaw zrozumienia i tolerancji wobec osób nim dotkniętych, 
 • rozwijanie wyobraźni i aktywności twórczej uczniów, 
 • inspiracja tematyką do własnych refleksji i wypowiedzi plastycznych, 
 • zachęcanie do stosowania różnorodnych technik plastycznych, 
 • prezentacja twórczości uczniowskiej z różnych szkół i środowisk – integracja dzieci i młodzieży 

Warunki uczestnictwa: 

 1. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych miasta Świdnika i powiatu świdnickiego.
  2. Format : A-3, A-4 (oprawione passe – partout).
  3. Prace powinny być podpisane: imię i nazwisko autora, wiek, nazwisko nauczyciela – instruktora, nazwa placówki. Powyższe informacje powinny być napisane na białej wizytówce 3cm × 5cm, umieszczonej trwale na froncie pracy, w prawym dolnym rogu.
  4. Do prac należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia.
  5. Zgłoszenie do
  konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia w celu realizacji konkursu.

Termin składania prac: Prace należy składać do 20 marca 2020 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Świdniku, ul. Norwida 4; tel. 534 288 466. Powołana niezależna komisja oceni prace w dniu 26 marca 2020 r. Laureatów zawiadomimy telefonicznie. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.sosw.eu . Uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa w konkursie, nauczyciele podziękowania. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikacji wybranych prac. Prace będzie można odebrać po wystawie od dnia 8 kwietnia. Uroczyste otwarcie wystawy, wręczenie nagród i podziękowań odbędzie się dnia 30 marca 2020 roku o godzinie 10:00 w Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Anny Kamieńskiej w Świdniku ul. Niepodległości 13. 

Previous Article
Next Article

Konferencja SOSW 2020

Dziennik UONET++

ePUAP

Skrzynka ePUAP - SOSW Świdnik

Szkoła pamięta

Szkoła pamięta

Nagroda dla SOSW

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku na podstawie zarządzenia Starosty Powiatu Świdnickiego – został wskazany jako wiodący ośrodek koordynacyjno- rehabilitacyjno-opiekuńczy na terenie powiatu świdnickiego realizujący program „Za życiem”

Stowarzyszenie powstało z inicjatywy osób zaangażowanych wspomaganiem rozwoju osób niepełnosprawnych i ich otoczenia. Stowarzyszenie poprzez swoją działalność wspiera osoby niepełnosprawne, aby zgodnie ze swoimi potrzebami i możliwościami mogły jak najpełniej rozwijać własny potencjał osobowy i otwierać się na otaczającą ich rzeczywistość. więcej

 

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku

Z inicjatywy rodziców zrzeszonych w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz Kuratorium Oświaty i Wychowania dnia 01.09.1991r. utworzona została Szkoła Podstawowa Specjalna nr 6 w Świdniku. Uczęszczało do niej 55 uczniów z miasta Świdnika i okolic, a kadrę stanowiło 15 nauczycieli. Dnia 1 września 1994 utworzony został internat i szkoła przekształciła się w Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Obecnie w ramach ośrodka funkcjonują: 8-letnia Szkoła Podstawowa, Szkoła Przysposabiająca do Pracy, Przedszkole Specjalne, Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka i Rodziny, Zespoły Rewalidacyjno-Wychowawcze oraz Internat.

Głównym zadaniem Ośrodka jest przygotowanie wychowanków ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do samodzielnego udziału w życiu społecznym na miarę ich możliwości, w integracji ze środowiskiem. W naszym Ośrodku pracują wysoko wykwalifikowani specjaliści, wszyscy nauczyciele posiadają pełne kwalifikacje z zakresu oligofrenopedagogiki oraz nauczanych przedmiotów, a także wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook