Karnawałowa integracja rodzin

To był bal w naprawdę wielkim stylu. Wzięli w nim udział podopieczni Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, ich rodzeństwo oraz rodzice i nauczyciele. W sali gimnastycznej ZS nr 1, zamienionej na kilka godzin w krainę bajek, bawili się w rytm największych przebojów serwowanych przez mistrza ceremonii Tomasza Masańca.

– Pomysł na spotkanie podsunął nam prof. Wojciech Otrębski, z którym współpracujemy w ramach programu „Za życiem”. Serdecznie dziękujemy burmistrzowi Waldemarowi Jaksonowi i miejskim radnym za przyznanie środków, bez których nie byłoby możliwe zorganizowanie imprezy – mówi Elżbieta Krupa, dyrektor SOSW.
Oprócz tańców i zabaw przy muzyce, dla dzieci przygotowano również inne atrakcje. Była loteria karnawałowa, w której wygrywał każdy los, szaleństwo balonowe, malowanie twarzy, kącik plastyczny, a także stoisko ze słodkościami i napojami.
– Naszym celem jest włączenie w proces terapeutyczny wychowanków ośrodka również ich rodzeństwa. Zależy nam na tym, by poznali środowisko, w jakim przebywa ich brat czy siostra. Dzieci mają na siebie duży wpływ, mogą się od siebie wiele nauczyć. Oczywiście ważna jest też integracja rodzin, wymiana doświadczeń czy spostrzeżeń – wyjaśniają Elżbieta Ścibior, Monika Antoniewicz i Agnieszka Potaczała, koordynatorki karnawałowego balu.
Za życiem
Niebawem w SOSW ruszy 4. edycja programu „Za życiem”. W jego ramach ośrodek zapewni pomoc w diagnozowaniu problemów rozwojowych najmłodszych, a także zaproponuje możliwe formy interdyscyplinarnego wsparcia.
– Zachęcamy rodziców dzieci, które jeszcze nie są objęte programem, o kontakt z nami. Zajęcia są bezpłatne. Informacje można uzyskać pod numerem telefonu 81 468 89 45 lub na stronie www.sosw.eu – dodaje E. Krupa.

Źródło: głosswidnika.pl 

Previous Article
Next Article

Konferencja SOSW 2020

Dziennik UONET++

ePUAP

Skrzynka ePUAP - SOSW Świdnik

Szkoła pamięta

Szkoła pamięta

Nagroda dla SOSW

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku na podstawie zarządzenia Starosty Powiatu Świdnickiego – został wskazany jako wiodący ośrodek koordynacyjno- rehabilitacyjno-opiekuńczy na terenie powiatu świdnickiego realizujący program „Za życiem”

Stowarzyszenie powstało z inicjatywy osób zaangażowanych wspomaganiem rozwoju osób niepełnosprawnych i ich otoczenia. Stowarzyszenie poprzez swoją działalność wspiera osoby niepełnosprawne, aby zgodnie ze swoimi potrzebami i możliwościami mogły jak najpełniej rozwijać własny potencjał osobowy i otwierać się na otaczającą ich rzeczywistość. więcej

 

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku

Z inicjatywy rodziców zrzeszonych w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz Kuratorium Oświaty i Wychowania dnia 01.09.1991r. utworzona została Szkoła Podstawowa Specjalna nr 6 w Świdniku. Uczęszczało do niej 55 uczniów z miasta Świdnika i okolic, a kadrę stanowiło 15 nauczycieli. Dnia 1 września 1994 utworzony został internat i szkoła przekształciła się w Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Obecnie w ramach ośrodka funkcjonują: 8-letnia Szkoła Podstawowa, Szkoła Przysposabiająca do Pracy, Przedszkole Specjalne, Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka i Rodziny, Zespoły Rewalidacyjno-Wychowawcze oraz Internat.

Głównym zadaniem Ośrodka jest przygotowanie wychowanków ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do samodzielnego udziału w życiu społecznym na miarę ich możliwości, w integracji ze środowiskiem. W naszym Ośrodku pracują wysoko wykwalifikowani specjaliści, wszyscy nauczyciele posiadają pełne kwalifikacje z zakresu oligofrenopedagogiki oraz nauczanych przedmiotów, a także wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook