PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ

Gmina Miejska Świdnik zrealizowała projekt dofinansowany ze środków zewnętrznych
z rządowego ,,Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”.
Gmina Miejska Świdnik w okresie od 23.07 do 31.10.2019 r. realizowała projekt pn.
„Wsparcie dzieci i młodzieży pochodzenia romskiego z terenu Gminy Miejskiej Świdnik”,
który został sfinansowany z dotacji przyznanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji w ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-
2020.
Projekt przewidywał zakup wyprawek szkolnych, w tym podręczników, książek
pomocniczych i pomocy dydaktycznych dla dzieci romskich w przedszkolach oraz uczniów
romskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych zgodnie z zapotrzebowaniem
określonym przez placówki oświatowe.
Projekt był kontynuacją działań mających na celu poprawę sytuacji życiowej
społeczności romskiej zamieszkującej na terenie Gminy. Dzięki zakupionym podręcznikom i
pomocom dydaktycznym dzieci z rodzin romskich mogą aktywnie uczestniczyć w zajęciach
lekcyjnych. Mamy nadzieje, że realizacja projektu nie tylko poprawi możliwości odnoszenia
sukcesów edukacyjnych uczniom romskim, ale również wzbudzi ich zaufanie do szkoły,
rozbudzi zainteresowania, zwiększy pewność siebie, rozbudzi ambicje i poczucie
odpowiedzialności.
W ramach projektu pomoc otrzymało ośmioro dzieci uczęszczających do szkół i
przedszkoli na terenie miasta Świdnik.

Previous Article
Next Article

Hymn szkolny SOSW


Tekst hymnu napisała p. Krystyna Chojecka. Muzykę skomponował p. Dariusz Tokarzewski.

Dziennik UONET++

ePUAP

Skrzynka ePUAP - SOSW Świdnik

Szkoła pamięta

Szkoła pamięta

Nagroda dla SOSW

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku na podstawie zarządzenia Starosty Powiatu Świdnickiego – został wskazany jako wiodący ośrodek koordynacyjno- rehabilitacyjno-opiekuńczy na terenie powiatu świdnickiego realizujący program „Za życiem”

Stowarzyszenie powstało z inicjatywy osób zaangażowanych wspomaganiem rozwoju osób niepełnosprawnych i ich otoczenia. Stowarzyszenie poprzez swoją działalność wspiera osoby niepełnosprawne, aby zgodnie ze swoimi potrzebami i możliwościami mogły jak najpełniej rozwijać własny potencjał osobowy i otwierać się na otaczającą ich rzeczywistość. więcej

 

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku

Z inicjatywy rodziców zrzeszonych w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz Kuratorium Oświaty i Wychowania dnia 01.09.1991r. utworzona została Szkoła Podstawowa Specjalna nr 6 w Świdniku. Uczęszczało do niej 55 uczniów z miasta Świdnika i okolic, a kadrę stanowiło 15 nauczycieli. Dnia 1 września 1994 utworzony został internat i szkoła przekształciła się w Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Obecnie w ramach ośrodka funkcjonują: 8-letnia Szkoła Podstawowa, Szkoła Przysposabiająca do Pracy, Przedszkole Specjalne, Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka i Rodziny, Zespoły Rewalidacyjno-Wychowawcze oraz Internat.

Głównym zadaniem Ośrodka jest przygotowanie wychowanków ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do samodzielnego udziału w życiu społecznym na miarę ich możliwości, w integracji ze środowiskiem. W naszym Ośrodku pracują wysoko wykwalifikowani specjaliści, wszyscy nauczyciele posiadają pełne kwalifikacje z zakresu oligofrenopedagogiki oraz nauczanych przedmiotów, a także wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook