Wyjątkowe rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

Drugiego września 2019 roku miało miejsce wyjątkowe rozpoczęcie nowego roku szkolnego. Pierwszego września obchodziliśmy bowiem 80 rocznicę wybuchu II wojny światowej, w całej Polsce odbywały się uroczystości związane z upamiętnieniem tego tragicznego okresu. Nasz ośrodek przystąpił do akcji „Przerwany marsz…”, którą zainicjowała Rada Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej. Akcja polegała na symbolicznym dokończeniu 2 września 2019 roku przerwanego przez wybuch II wojny światowej marszu ówczesnej młodzieży do szkoły.

W naszym ośrodku mieliśmy zaszczyt gościć Panią Teresę Celej, należącą do pokolenia Polskich Dzieci Wojny. Pani Teresa podzieliła się z nami wspomnieniami z dzieciństwa i wzruszającymi refleksjami. Nauczyciele naszego ośrodka odczytali również wspomnienia ówczesnych dzieci, związane z dniem 2 września 1939 roku, zamieszczone w naszej lokalnej prasie.

Punktem kulminacyjnym było odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego przez uczniów, rodziców oraz nauczycieli.

Pani Dyrektor Elżbieta Krupa zachęciła zebranych do zapoznania się z listami Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego, Wojewody Lubelskiego Przemysława Czarnka oraz Lubelskiego Kuratora Oświaty Teresy Misiuk, skierowanymi do uczniów, rodziców i nauczycieli.

Naukę w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym imienia Henryka Sienkiewicza w Świdniku rozpoczęło 117 uczniów i wychowanków, Pani Dyrektor życzyła wszystkim wielu sukcesów i radości.

Previous Article
Next Article

Hymn szkolny SOSW


Tekst hymnu napisała p. Krystyna Chojecka. Muzykę skomponował p. Dariusz Tokarzewski.

Dziennik UONET++

ePUAP

Skrzynka ePUAP - SOSW Świdnik

Szkoła pamięta

Szkoła pamięta

Nagroda dla SOSW

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku na podstawie zarządzenia Starosty Powiatu Świdnickiego – został wskazany jako wiodący ośrodek koordynacyjno- rehabilitacyjno-opiekuńczy na terenie powiatu świdnickiego realizujący program „Za życiem”

Stowarzyszenie powstało z inicjatywy osób zaangażowanych wspomaganiem rozwoju osób niepełnosprawnych i ich otoczenia. Stowarzyszenie poprzez swoją działalność wspiera osoby niepełnosprawne, aby zgodnie ze swoimi potrzebami i możliwościami mogły jak najpełniej rozwijać własny potencjał osobowy i otwierać się na otaczającą ich rzeczywistość. więcej

 

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku

Z inicjatywy rodziców zrzeszonych w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz Kuratorium Oświaty i Wychowania dnia 01.09.1991r. utworzona została Szkoła Podstawowa Specjalna nr 6 w Świdniku. Uczęszczało do niej 55 uczniów z miasta Świdnika i okolic, a kadrę stanowiło 15 nauczycieli. Dnia 1 września 1994 utworzony został internat i szkoła przekształciła się w Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Obecnie w ramach ośrodka funkcjonują: 8-letnia Szkoła Podstawowa, Szkoła Przysposabiająca do Pracy, Przedszkole Specjalne, Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka i Rodziny, Zespoły Rewalidacyjno-Wychowawcze oraz Internat.

Głównym zadaniem Ośrodka jest przygotowanie wychowanków ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do samodzielnego udziału w życiu społecznym na miarę ich możliwości, w integracji ze środowiskiem. W naszym Ośrodku pracują wysoko wykwalifikowani specjaliści, wszyscy nauczyciele posiadają pełne kwalifikacje z zakresu oligofrenopedagogiki oraz nauczanych przedmiotów, a także wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook