Złota drużyna SOSW Świdnik

28 maja 2019r. odbyły się V Integracyjne Zawody Sportowe – turniej piłki nożnej pod honorowym patronatem Starosty Powiatu Świdnickiego. Pierwsze piłki meczowe rozegrali: pan Łukasz Reszka i pan Radosław Brzózka. Zarząd Powiatu Świdnickiego ufundował nagrody dla uczestników zawodów. W zawodach brało udział pięć drużyn: Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Kozicach Dolnych, WTZ Mełgiew, Szkoła Podstawowa Specjalna nr 26 w Lublinie oraz dwie drużyny gospodarzy – Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Świdniku (seniorzy i juniorzy)

Nasz Ośrodek reprezentowali: SOSW Świdnik (seniorzy): Kosior Artur, Hołubowicz Olek (król strzelców), Pytka Wojciech, Saneluta Patryk, Berbeć Bartosz, Fabian Julka, Kowalska Ewa, Wieczorek Gabriela.

W składzie juniorów wystąpili; Laskowski Jakub, Duda Bartłomiej, Szewczyk Dawid, Stefański Bartek. Arasimowicz Mateusz, Kalita Angelika, Banaszek Kacper.

Opiekunami naszych drużyn byli nauczyciele wychowania fizycznego: Artur Pinkos, Piotr Usidus

Wyniki turnieju:
I miejsce: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Świdniku (seniorzy)
II miejsce: WTZ Mełgiew
III miejsce: Szkoła Podstawowa Specjalna nr 26 w Lublinie
IV miejsce: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Świdniku (juniorzy)
V miejsce: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kozicach Dolnych

Serdecznie dziękujemy Panu Radosławowi Szczerbie Prezesowi Miejskiego Klubu Sportowego Avia Świdnik za udostępnienie obiektów.

Previous Article
Next Article

Konferencja SOSW 2020

Dziennik UONET++

ePUAP

Skrzynka ePUAP - SOSW Świdnik

Szkoła pamięta

Szkoła pamięta

Nagroda dla SOSW

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku na podstawie zarządzenia Starosty Powiatu Świdnickiego – został wskazany jako wiodący ośrodek koordynacyjno- rehabilitacyjno-opiekuńczy na terenie powiatu świdnickiego realizujący program „Za życiem”

Stowarzyszenie powstało z inicjatywy osób zaangażowanych wspomaganiem rozwoju osób niepełnosprawnych i ich otoczenia. Stowarzyszenie poprzez swoją działalność wspiera osoby niepełnosprawne, aby zgodnie ze swoimi potrzebami i możliwościami mogły jak najpełniej rozwijać własny potencjał osobowy i otwierać się na otaczającą ich rzeczywistość. więcej

 

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku

Z inicjatywy rodziców zrzeszonych w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz Kuratorium Oświaty i Wychowania dnia 01.09.1991r. utworzona została Szkoła Podstawowa Specjalna nr 6 w Świdniku. Uczęszczało do niej 55 uczniów z miasta Świdnika i okolic, a kadrę stanowiło 15 nauczycieli. Dnia 1 września 1994 utworzony został internat i szkoła przekształciła się w Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Obecnie w ramach ośrodka funkcjonują: 8-letnia Szkoła Podstawowa, Szkoła Przysposabiająca do Pracy, Przedszkole Specjalne, Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka i Rodziny, Zespoły Rewalidacyjno-Wychowawcze oraz Internat.

Głównym zadaniem Ośrodka jest przygotowanie wychowanków ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do samodzielnego udziału w życiu społecznym na miarę ich możliwości, w integracji ze środowiskiem. W naszym Ośrodku pracują wysoko wykwalifikowani specjaliści, wszyscy nauczyciele posiadają pełne kwalifikacje z zakresu oligofrenopedagogiki oraz nauczanych przedmiotów, a także wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook