Złota drużyna SOSW Świdnik

28 maja 2019r. odbyły się V Integracyjne Zawody Sportowe – turniej piłki nożnej pod honorowym patronatem Starosty Powiatu Świdnickiego. Pierwsze piłki meczowe rozegrali: pan Łukasz Reszka i pan Radosław Brzózka. Zarząd Powiatu Świdnickiego ufundował nagrody dla uczestników zawodów. W zawodach brało udział pięć drużyn: Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Kozicach Dolnych, WTZ Mełgiew, Szkoła Podstawowa Specjalna nr 26 w Lublinie oraz dwie drużyny gospodarzy – Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Świdniku (seniorzy i juniorzy)

Nasz Ośrodek reprezentowali: SOSW Świdnik (seniorzy): Kosior Artur, Hołubowicz Olek (król strzelców), Pytka Wojciech, Saneluta Patryk, Berbeć Bartosz, Fabian Julka, Kowalska Ewa, Wieczorek Gabriela.

W składzie juniorów wystąpili; Laskowski Jakub, Duda Bartłomiej, Szewczyk Dawid, Stefański Bartek. Arasimowicz Mateusz, Kalita Angelika, Banaszek Kacper.

Opiekunami naszych drużyn byli nauczyciele wychowania fizycznego: Artur Pinkos, Piotr Usidus

Wyniki turnieju:
I miejsce: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Świdniku (seniorzy)
II miejsce: WTZ Mełgiew
III miejsce: Szkoła Podstawowa Specjalna nr 26 w Lublinie
IV miejsce: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Świdniku (juniorzy)
V miejsce: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kozicach Dolnych

Serdecznie dziękujemy Panu Radosławowi Szczerbie Prezesowi Miejskiego Klubu Sportowego Avia Świdnik za udostępnienie obiektów.

Previous Article
Next Article

Hymn szkolny SOSW


Tekst hymnu napisała p. Krystyna Chojecka. Muzykę skomponował p. Dariusz Tokarzewski.

Dziennik UONET++

ePUAP

Skrzynka ePUAP - SOSW Świdnik

Szkoła pamięta

Szkoła pamięta

Nagroda dla SOSW

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku na podstawie zarządzenia Starosty Powiatu Świdnickiego – został wskazany jako wiodący ośrodek koordynacyjno- rehabilitacyjno-opiekuńczy na terenie powiatu świdnickiego realizujący program „Za życiem”

Stowarzyszenie powstało z inicjatywy osób zaangażowanych wspomaganiem rozwoju osób niepełnosprawnych i ich otoczenia. Stowarzyszenie poprzez swoją działalność wspiera osoby niepełnosprawne, aby zgodnie ze swoimi potrzebami i możliwościami mogły jak najpełniej rozwijać własny potencjał osobowy i otwierać się na otaczającą ich rzeczywistość. więcej

 

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku

Z inicjatywy rodziców zrzeszonych w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz Kuratorium Oświaty i Wychowania dnia 01.09.1991r. utworzona została Szkoła Podstawowa Specjalna nr 6 w Świdniku. Uczęszczało do niej 55 uczniów z miasta Świdnika i okolic, a kadrę stanowiło 15 nauczycieli. Dnia 1 września 1994 utworzony został internat i szkoła przekształciła się w Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Obecnie w ramach ośrodka funkcjonują: 8-letnia Szkoła Podstawowa, Szkoła Przysposabiająca do Pracy, Przedszkole Specjalne, Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka i Rodziny, Zespoły Rewalidacyjno-Wychowawcze oraz Internat.

Głównym zadaniem Ośrodka jest przygotowanie wychowanków ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do samodzielnego udziału w życiu społecznym na miarę ich możliwości, w integracji ze środowiskiem. W naszym Ośrodku pracują wysoko wykwalifikowani specjaliści, wszyscy nauczyciele posiadają pełne kwalifikacje z zakresu oligofrenopedagogiki oraz nauczanych przedmiotów, a także wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook