XVIII POWIATOWY KONKURS NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym XVIII POWIATOWY KONKURS NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ. pt „Stop zanieczyszczeniom wody i powietrza w powiecie świdnickim”

Cele konkursu:
1. Kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postaw pro-ekologicznych – edukacja w zakresie
poprawy jakości powietrza i wody.
2. Kształtowanie świadomości wpływu zanieczyszczeń powietrza i wody na zdrowie oraz
komfort życia.
3. Kształtowanie odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego poprzez codzienne
działania we własnym domu, szkole oraz najbliższym otoczeniu.
4. Kształtowanie kreatywnego myślenia w aspekcie ochrony środowiska naturalnego.
5. Motywowanie uczniów do poszerzania wiedzy i umiejętności z zakresu technologii
informacyjnej.
Zasady uczestnictwa:
– Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych powiatu świdnickiego.
– Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie udziału (wraz z podpisaniem karty zgłoszenia i
oświadczenia) i przygotowanie prezentacji multimedialnej w programie Power Point na temat "Stop
zanieczyszczeniom wody i powietrza w powiecie świdnickim”.
– Jedna placówka oświatowa może wykonać tylko pięć prac konkursowych
– Prace należy nagrać na płycie CD lub DVD i podpisać (imię i nazwisko autora, szkoła, imię i
nazwisko opiekuna, telefon kontaktowy).
– Prace należy dostarczyć do siedziby organizatora – w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w
Świdniku ul. Norwida 4 do 24.05.2019r.
– Czas prezentacji nie może przekraczać 10 min.
– Zadanie konkursowe powinno być efektem samodzielnej pracy ucznia (mile widziane własne zdjęcia
i komentarze).
– Każdy uczestnik może być autorem tylko jednej pracy konkursowej.
Powołana niezależna komisja oceni prace w dniu 27.05.2019r.
Laureaci konkursu otrzymają nagrody, uczestnicy konkursu dyplomy uczestnictwa w konkursie,
nauczyciele – podziękowania. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikacji wybranych prac.
Trzy placówki oświatowe reprezentujące laureatów konkursu otrzymają Nagrody Specjalne:
czujniki do badania jakości powietrza.
Wręczenie dyplomów, podziękowań i nagród odbędzie się 30.05.2019 r. o godzinie 9:00
w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Świdniku, ul. C.K. Norwida 4.

Zapraszamy!!!

Previous Article
Next Article

KONFERENCJA

KRONIKA ROZBUDOWY

Zapraszamy do śledzenia postępów prac związanych z  rozbudową SOSW w Świdniku.

Hymn szkolny SOSW


Tekst hymnu napisała p. Krystyna Chojecka. Muzykę skomponował p. Dariusz Tokarzewski.

Dziennik UONET++

 

ePUAP

Skrzynka ePUAP - SOSW Świdnik
Adres skrzynki podawczej:

/SOSWSwidnik/SkrytkaESP

Szkoła pamięta

Szkoła pamięta

Nagroda dla SOSW

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku na podstawie zarządzenia Starosty Powiatu Świdnickiego – został wskazany jako wiodący ośrodek koordynacyjno- rehabilitacyjno-opiekuńczy na terenie powiatu świdnickiego realizujący program „Za życiem”

Stowarzyszenie powstało z inicjatywy osób zaangażowanych wspomaganiem rozwoju osób niepełnosprawnych i ich otoczenia. Stowarzyszenie poprzez swoją działalność wspiera osoby niepełnosprawne, aby zgodnie ze swoimi potrzebami i możliwościami mogły jak najpełniej rozwijać własny potencjał osobowy i otwierać się na otaczającą ich rzeczywistość. więcej

 

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook