Konkurs plastyczny „Mój niebieski świat”

Rozstrzygnięcie I Powiatowego Konkursu Plastycznego „Mój niebieski świat”, przeprowadzonego w ramach lokalnego przedsięwzięcia „Świdnik dla Autyzmu”

Dnia 27 marca 2019 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku odbyło się rozstrzygnięcie I Powiatowego Konkursu Plastycznego pt. „Mój niebieski świat”, przeprowadzonego w ramach lokalnego przedsięwzięcia „Świdnik dla Autyzmu”

Na konkurs wpłynęło 195 prac uczniów z 10 placówek i szkół podstawowych miasta Świdnika i powiatu świdnickiego. Oceny prac dokonała komisja w składzie: Pani Ewa Kossowska, Pan Dariusz Szałaj oraz Pani Elżbieta Krupa. Po wnikliwej obserwacji i ocenie prac komisja postanowiła nagrodzić wg kategorii wiekowych prace następujących uczestników:  

KATEGORIA: KLASY I-III

 • Nikola Dębiec SP nr. 3 w Świdniku, opiekun Justyna Legocka
 • Julia Kowalik SP w Rybczewicach, opiekun  Elżbieta Flis
 • Oliwia Staniak SP w Oleśnikach, opiekun Elżbieta Kulisz

KATEGORIA: KLASY IV-VI

 • Hanna Bryguła SP nr.3 w Świdniku, opiekun Elżbieta Banaszewska
 • Wiktoria Dąbska SP nr.7 w Świdniku, opiekun Małgorzata Łągiewka
 • Arleta Niećko ZPO w Trawnikach, opiekun Małgorzata Dejnek

KATEGORIA: KLASY VII-VIII

 • Amelia Patyra ZPO w Trawnikach, opiekun Małgorzata Dejnek
 • Miłosz Tokarski ZPO w Trawnikach, opiekun Małgorzata Dejnek
 • Agata Prokop SP w Piaskach, opiekun Elżbieta Szklana

KATEGORIA: SZKOLNICTWO SPECJALNE

 • Artur Kosior SOSW w Świdniku, opiekun Dorota Mańka
 • Oliwia Wyszomirska SOSW w Świdniku, opiekun Iwona Oknińska
 • Maja Dudała SOSW w Świdniku, opiekun Magdalena Baracz

NAGRODY  SPECJALNE:

Starosty Powiatu Świdnickiego: Patryk Berdzik z Specjalnego Ośrodka Szkolno – wychowawczego w Świdniku, opiekun Joanna Szczęsna – Kowalska

Burmistrza Miasta Świdnika: Amelia Panas z Szkoły Podstawowej Nr3 w Świdniku, opiekun Elżbieta Banaszewska

Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno –Wychowawczego  w Świdniku: Julia Stasicka z Szkoły Podstawowej w Dominowie, opiekun Halina Krzyżowska

Dziękujemy nauczycielom i instruktorom za przygotowanie uczniów, wysoki poziom prac plastycznych i zaangażowanie. Prace będą wyeksponowane w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Świdniku (Świdnik, ul Norwida 4). Gratulujemy wszystkim nagrodzonym uczniom. Życzymy dalszych sukcesów i zapraszamy do uczestnictwa w konkursie za rok.

Previous Article
Next Article

Konferencja SOSW 2020

Dziennik UONET++

ePUAP

Skrzynka ePUAP - SOSW Świdnik

Szkoła pamięta

Szkoła pamięta

Nagroda dla SOSW

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku na podstawie zarządzenia Starosty Powiatu Świdnickiego – został wskazany jako wiodący ośrodek koordynacyjno- rehabilitacyjno-opiekuńczy na terenie powiatu świdnickiego realizujący program „Za życiem”

Stowarzyszenie powstało z inicjatywy osób zaangażowanych wspomaganiem rozwoju osób niepełnosprawnych i ich otoczenia. Stowarzyszenie poprzez swoją działalność wspiera osoby niepełnosprawne, aby zgodnie ze swoimi potrzebami i możliwościami mogły jak najpełniej rozwijać własny potencjał osobowy i otwierać się na otaczającą ich rzeczywistość. więcej

 

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku

Z inicjatywy rodziców zrzeszonych w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz Kuratorium Oświaty i Wychowania dnia 01.09.1991r. utworzona została Szkoła Podstawowa Specjalna nr 6 w Świdniku. Uczęszczało do niej 55 uczniów z miasta Świdnika i okolic, a kadrę stanowiło 15 nauczycieli. Dnia 1 września 1994 utworzony został internat i szkoła przekształciła się w Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Obecnie w ramach ośrodka funkcjonują: 8-letnia Szkoła Podstawowa, Szkoła Przysposabiająca do Pracy, Przedszkole Specjalne, Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka i Rodziny, Zespoły Rewalidacyjno-Wychowawcze oraz Internat.

Głównym zadaniem Ośrodka jest przygotowanie wychowanków ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do samodzielnego udziału w życiu społecznym na miarę ich możliwości, w integracji ze środowiskiem. W naszym Ośrodku pracują wysoko wykwalifikowani specjaliści, wszyscy nauczyciele posiadają pełne kwalifikacje z zakresu oligofrenopedagogiki oraz nauczanych przedmiotów, a także wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook