Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

4 marca 2019 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno– Wychowawczym w Świdniku po raz kolejny uczczono Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Gościem uroczystego apelu był pan Grzegorz Sztal, członek lubelskiego oddziału Stowarzyszenia Miłośników Dawnej Broni i Barwy, wielki miłośnik i znawca historii. Przypomniał najważniejsze fakty historyczne, szczególnie przybliżając postacie: Witolda Pileckiego, Danuty Siedzikówny- „Inki” i Józefa Franczaka – „Lalusia” Opowiadał o żołnierzach i harcerzach oraz o represjach jakie przez wiele lat spotykały ich rodziny i pomagających im ludzi. Pan Grzegorz Sztal wystąpił w mundurze i zaprezentował jeszcze inne mundury oraz wyposażenie żołnierzy z tamtych czasów. Towarzysząca temu prezentacja multimedialna składała się z filmów, piosenek, plakatów i zdjęć. Uczniowie i nauczyciele wyraźnie poruszeni wysłuchali w skupieniu opowieści o tragicznych losach żołnierzy. Ta niezwykle interesująca i wzruszająca opowieść o Żołnierzach Niezłomnych i ich potomkach na długo pozostanie w naszej pamięci.

Previous Article
Next Article

Konferencja SOSW 2020

Dziennik UONET++

ePUAP

Skrzynka ePUAP - SOSW Świdnik

Szkoła pamięta

Szkoła pamięta

Nagroda dla SOSW

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku na podstawie zarządzenia Starosty Powiatu Świdnickiego – został wskazany jako wiodący ośrodek koordynacyjno- rehabilitacyjno-opiekuńczy na terenie powiatu świdnickiego realizujący program „Za życiem”

Stowarzyszenie powstało z inicjatywy osób zaangażowanych wspomaganiem rozwoju osób niepełnosprawnych i ich otoczenia. Stowarzyszenie poprzez swoją działalność wspiera osoby niepełnosprawne, aby zgodnie ze swoimi potrzebami i możliwościami mogły jak najpełniej rozwijać własny potencjał osobowy i otwierać się na otaczającą ich rzeczywistość. więcej

 

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku

Z inicjatywy rodziców zrzeszonych w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz Kuratorium Oświaty i Wychowania dnia 01.09.1991r. utworzona została Szkoła Podstawowa Specjalna nr 6 w Świdniku. Uczęszczało do niej 55 uczniów z miasta Świdnika i okolic, a kadrę stanowiło 15 nauczycieli. Dnia 1 września 1994 utworzony został internat i szkoła przekształciła się w Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Obecnie w ramach ośrodka funkcjonują: 8-letnia Szkoła Podstawowa, Szkoła Przysposabiająca do Pracy, Przedszkole Specjalne, Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka i Rodziny, Zespoły Rewalidacyjno-Wychowawcze oraz Internat.

Głównym zadaniem Ośrodka jest przygotowanie wychowanków ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do samodzielnego udziału w życiu społecznym na miarę ich możliwości, w integracji ze środowiskiem. W naszym Ośrodku pracują wysoko wykwalifikowani specjaliści, wszyscy nauczyciele posiadają pełne kwalifikacje z zakresu oligofrenopedagogiki oraz nauczanych przedmiotów, a także wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook