Seminarium logopedów

Dnia 05.02.2019 na terenie naszego Ośrodka miało miejsce organizowane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczna w Świdniku, w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia Logopedów, seminarium szkoleniowe tych specjalistów, nt. Pomoce w terapii logopedycznej dziecka z wieloraką niepełnosprawnością. Spotkanie, w którym uczestniczyło 14 logopedów z Powiatu Świdnickiego, prowadziła mgr Ewa Otrębska logopeda z SOSW w Świdniku. Prowadząca przedstawiła samodzielnie opracowane metodycznie i wykonane pomoce edukacyjne wykorzystywane w terapii dziecka z wielorakim zaburzeniem rozwoju. Pomysłowość w zastosowaniu elementów i fragmentów różnych przedmiotów oraz nadanie im nowych funkcjonalności inspirowały osoby uczestniczące w spotkaniu do tworzenia własnych pomocy/rozwiązań terapeutycznych stymulujących rozwój mowy oraz kompetencje komunikacyjne dzieci.

Previous Article
Next Article

Konferencja SCWEW

KRONIKA ROZBUDOWY

Zapraszamy do śledzenia postępów prac związanych z  rozbudową SOSW w Świdniku.

Dziennik UONET++

 

ePUAP

Skrzynka ePUAP - SOSW Świdnik
Adres skrzynki podawczej:

/SOSWSwidnik/SkrytkaESP

Szkoła pamięta

Szkoła pamięta
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook