100 lat radości z Niepodległości

9 listopada.2018 roku w naszej szkole odbyła się uroczystość zorganizowana z okazji zbliżającego się Narodowego Święta Niepodległości. W tym roku świętowaliśmy wyjątkowo radośnie, ciesząc się z 100 rocznicy odzyskania przez naszą Ojczyznę wolności.

Podczas spotkania społeczności szkolnej zaprezentowano  montaż słowno-muzyczny pt. 100 lat radości z niepodległości. Usłyszeliśmy rozmowę babci z wnuczką Zosią, z której dowiedzieliśmy się jak Polska odzyskała wolność. Obejrzeliśmy też prezentację A było to tak… jak Polska odzyskała niepodległość? O godzinie 11:11 włączyliśmy się w ogólnopolską akcję, zorganizowaną przez MEN dla placówek oświatowych w ramach obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości, bicia rekordu dla Niepodległej i odśpiewaliśmy nasz Hymn Narodowy. Dla uczniów z trudnościami w porozumiewaniu się przygotowano prezentację PowerPoint z tekstem hymnu, korzystając z symboli komunikacji alternatywnej Boardmaker. Nie zabrakło patriotycznego muzykowania, krzyżówek i koła wiedzy o Polsce, którą sprawdzał Kapitan Mądry. Obejrzeliśmy prezentację: Nasze Kartki dla Polski, która przedstawiała efekty pracy wszystkich uczniów oraz nauczycieli naszej szkoły. Uczniowie każdej z klas i zespołów przygotowali swoją kartkę dla naszej Ojczyzny. Na koniec był słodki upominek od Pani Dyrektor „Cukierek radości na 100-lecie Niepodległości”.

Previous Article
Next Article

Hymn szkolny SOSW


Tekst hymnu napisała p. Krystyna Chojecka. Muzykę skomponował p. Dariusz Tokarzewski.

Dziennik UONET++

ePUAP

Skrzynka ePUAP - SOSW Świdnik

Szkoła pamięta

Szkoła pamięta

Nagroda dla SOSW

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku na podstawie zarządzenia Starosty Powiatu Świdnickiego – został wskazany jako wiodący ośrodek koordynacyjno- rehabilitacyjno-opiekuńczy na terenie powiatu świdnickiego realizujący program „Za życiem”

Stowarzyszenie powstało z inicjatywy osób zaangażowanych wspomaganiem rozwoju osób niepełnosprawnych i ich otoczenia. Stowarzyszenie poprzez swoją działalność wspiera osoby niepełnosprawne, aby zgodnie ze swoimi potrzebami i możliwościami mogły jak najpełniej rozwijać własny potencjał osobowy i otwierać się na otaczającą ich rzeczywistość. więcej

 

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku

Z inicjatywy rodziców zrzeszonych w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz Kuratorium Oświaty i Wychowania dnia 01.09.1991r. utworzona została Szkoła Podstawowa Specjalna nr 6 w Świdniku. Uczęszczało do niej 55 uczniów z miasta Świdnika i okolic, a kadrę stanowiło 15 nauczycieli. Dnia 1 września 1994 utworzony został internat i szkoła przekształciła się w Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Obecnie w ramach ośrodka funkcjonują: 8-letnia Szkoła Podstawowa, Szkoła Przysposabiająca do Pracy, Przedszkole Specjalne, Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka i Rodziny, Zespoły Rewalidacyjno-Wychowawcze oraz Internat.

Głównym zadaniem Ośrodka jest przygotowanie wychowanków ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do samodzielnego udziału w życiu społecznym na miarę ich możliwości, w integracji ze środowiskiem. W naszym Ośrodku pracują wysoko wykwalifikowani specjaliści, wszyscy nauczyciele posiadają pełne kwalifikacje z zakresu oligofrenopedagogiki oraz nauczanych przedmiotów, a także wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook