Konferencja „Razem łatwiej – wczesne wspomaganie dziecka w rozwoju, zadania i wyzwania”

18.10.2018r. odbyła się konferencja zorganizowana przez nasz ośrodek nt „Razem łatwiej – wczesne wspomaganie dziecka w rozwoju, zadania i wyzwania”. Nauczyciele, pedagodzy, dyrektorzy placówek oświatowych i instytucji z terenu powiatu oraz pozostali obecni na spotkaniu goście mieli okazję wysłuchać kilku ciekawych wykładów z zakresu wczesnego wspomagania dziecka.
Oto tematy, jakie podejmowano:
– dr n. med. Bożena Śpila – „Rozwój małego dziecka okiem lekarza specjalisty”
– mgr Jolanta Rafał-Łuniewska (ORE) – „Wczesne wspomaganie w systemie edukacji – aspekt organizacyjno-prawny”
– dr Radosław Piotrowicz (APS) – „Wspomaganie małego dziecka w nabywaniu przez nie kompetencji – wieloprofilowa diagnoza, program współpracy specjalistów”
– dr Anna Prokopiak (UMCS) – „Możliwości terapii dziecka z wczesnym rozpoznaniem autyzmu.
– dr inż. arch. Bartłomiej Kwiatkowski (Politechnika Lubelska)- „Projektowanie architektoniczne wnętrz szkolnych i mieszkalnych uwzględniające potrzeby dzieci z zaburzeniami rozwoju”.
– dr Katarzyna Patyk-Wieczorek (WSEI) – „Metoda zachowań werbalnych w procesie wczesnego wspomagania dziecka z ASD”

Na koniec dr Radosław Piotrowicz poprowadził warsztaty dla chętnych uczestników spotkania.

Previous Article
Next Article

Konferencja SOSW 2020

Dziennik UONET++

ePUAP

Skrzynka ePUAP - SOSW Świdnik

Szkoła pamięta

Szkoła pamięta

Nagroda dla SOSW

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku na podstawie zarządzenia Starosty Powiatu Świdnickiego – został wskazany jako wiodący ośrodek koordynacyjno- rehabilitacyjno-opiekuńczy na terenie powiatu świdnickiego realizujący program „Za życiem”

Stowarzyszenie powstało z inicjatywy osób zaangażowanych wspomaganiem rozwoju osób niepełnosprawnych i ich otoczenia. Stowarzyszenie poprzez swoją działalność wspiera osoby niepełnosprawne, aby zgodnie ze swoimi potrzebami i możliwościami mogły jak najpełniej rozwijać własny potencjał osobowy i otwierać się na otaczającą ich rzeczywistość. więcej

 

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku

Z inicjatywy rodziców zrzeszonych w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz Kuratorium Oświaty i Wychowania dnia 01.09.1991r. utworzona została Szkoła Podstawowa Specjalna nr 6 w Świdniku. Uczęszczało do niej 55 uczniów z miasta Świdnika i okolic, a kadrę stanowiło 15 nauczycieli. Dnia 1 września 1994 utworzony został internat i szkoła przekształciła się w Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Obecnie w ramach ośrodka funkcjonują: 8-letnia Szkoła Podstawowa, Szkoła Przysposabiająca do Pracy, Przedszkole Specjalne, Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka i Rodziny, Zespoły Rewalidacyjno-Wychowawcze oraz Internat.

Głównym zadaniem Ośrodka jest przygotowanie wychowanków ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do samodzielnego udziału w życiu społecznym na miarę ich możliwości, w integracji ze środowiskiem. W naszym Ośrodku pracują wysoko wykwalifikowani specjaliści, wszyscy nauczyciele posiadają pełne kwalifikacje z zakresu oligofrenopedagogiki oraz nauczanych przedmiotów, a także wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook