Uroczyste otwarcie placu zabaw

8.11.2017r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. H. Sienkiewicza w Świdniku odbyło się uroczyste otwarcie nowej inwestycji powiatowej, jaką jest unikatowy w skali kraju plac zabaw. Jest to jeden z nielicznych takich placów, nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Starostwo Powiatowe w Świdniku reprezentowali Dariusz Kołodziejczyk – Starosta Świdnicki, wicestarosta Waldemar Białowąs – inicjator powstania placu oraz Leszek Czechowski – Członek Zarządu Powiatu Świdnickiego. Dofinansowanie pochodziło z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej i wyniosło 50 % wydatków, natomiast pozostała część to wkład własny Powiatu Świdnickiego.
W trakcie otwarcia uczniowie ośrodka wspólnie z Elżbietą Krupa, dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. H. Sienkiewicza w Świdniku uhonorowali szczególnym medalem „Przyjaciel Ośrodka” osoby które szczególnie przyczyniły się do powstania placu. Wśród nich znaleźli się: Starosta Kołodziejczyk, Wicestarosta Białowąs, Katarzyna Fus dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, autor koncepcji placu zabaw dr inż. arch. Bartłomiej Kwiatkowski oraz była dyrektor ośrodka Beata Michniewicz.

                 

 

Previous Article
Next Article

Dziennik UONET++

Bezpieczne Wakacje 2020

Kochani, zakończenie roku szkolnego 2019/20 zbliża się wielkimi krokami a co za tym idzie lada moment zaczynacie wakacje. Prosimy Was o aktywny, bezpieczny odpoczynek w tym czasie, ponieważ wiemy, że ten rok był dla Was wyjątkowo trudny. Poniżej wstawiamy prezentację, w której zawarłyśmy kilka wskazówek, jak bezpiecznie spędzić ten czas. Prosimy Was o zapoznanie się z nią.

Link do prezentacji: Bezpieczne Wakacje.pptx  

Nagroda dla SOSW

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku na podstawie zarządzenia Starosty Powiatu Świdnickiego – został wskazany jako wiodący ośrodek koordynacyjno- rehabilitacyjno-opiekuńczy na terenie powiatu świdnickiego realizujący program „Za życiem”

Stowarzyszenie powstało z inicjatywy osób zaangażowanych wspomaganiem rozwoju osób niepełnosprawnych i ich otoczenia. Stowarzyszenie poprzez swoją działalność wspiera osoby niepełnosprawne, aby zgodnie ze swoimi potrzebami i możliwościami mogły jak najpełniej rozwijać własny potencjał osobowy i otwierać się na otaczającą ich rzeczywistość. więcej

 

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku

Z inicjatywy rodziców zrzeszonych w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz Kuratorium Oświaty i Wychowania dnia 01.09.1991r. utworzona została Szkoła Podstawowa Specjalna nr 6 w Świdniku. Uczęszczało do niej 55 uczniów z miasta Świdnika i okolic, a kadrę stanowiło 15 nauczycieli. Dnia 1 września 1994 utworzony został internat i szkoła przekształciła się w Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Obecnie w ramach ośrodka funkcjonują: 8-letnia Szkoła Podstawowa, Szkoła Przysposabiająca do Pracy, Przedszkole Specjalne, Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka i Rodziny, Zespoły Rewalidacyjno-Wychowawcze oraz Internat.

Głównym zadaniem Ośrodka jest przygotowanie wychowanków ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do samodzielnego udziału w życiu społecznym na miarę ich możliwości, w integracji ze środowiskiem. W naszym Ośrodku pracują wysoko wykwalifikowani specjaliści, wszyscy nauczyciele posiadają pełne kwalifikacje z zakresu oligofrenopedagogiki oraz nauczanych przedmiotów, a także wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook