III Wojewódzkie Zawody Sportowe

7 czerwca 2017 na obiektach Miejskiego Klubu Sportowego Aviia(współorganizatora imprezy) odbyły się III Wojewódzkie Zawody Sportowe. Organizatorem zawodów był nasz Ośrodek. Honorowy Patronat objął Starosta Powiatu Świdnickiego. Puchary ufundował Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski. Smaczny poczęstunek zapewniło Stowarzyszenie Przyjaciół Ośrodka. Drużyny biorące udział w zawodach: Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Kozicach Dolnych (miejsce 6), Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Lublinie( miejsce 5), Zespół Szkół nr 4 w Lublinie (miejsce 4), Ośrodek Wsparcia Stacja Świdnik II (miejsce 3), Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bystrzycy(miejsce 2), Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Świdniku(miejsce 1). Dziękujemy nauczycielom i wychowawcom którzy przybyli ze swoimi drużynami. Zapraszamy za rok.

  

Previous Article
Next Article

Hymn szkolny SOSW


Tekst hymnu napisała p. Krystyna Chojecka. Muzykę skomponował p. Dariusz Tokarzewski.

Dziennik UONET++

ePUAP

Skrzynka ePUAP - SOSW Świdnik

Szkoła pamięta

Szkoła pamięta

Nagroda dla SOSW

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku na podstawie zarządzenia Starosty Powiatu Świdnickiego – został wskazany jako wiodący ośrodek koordynacyjno- rehabilitacyjno-opiekuńczy na terenie powiatu świdnickiego realizujący program „Za życiem”

Stowarzyszenie powstało z inicjatywy osób zaangażowanych wspomaganiem rozwoju osób niepełnosprawnych i ich otoczenia. Stowarzyszenie poprzez swoją działalność wspiera osoby niepełnosprawne, aby zgodnie ze swoimi potrzebami i możliwościami mogły jak najpełniej rozwijać własny potencjał osobowy i otwierać się na otaczającą ich rzeczywistość. więcej

 

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku

Z inicjatywy rodziców zrzeszonych w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz Kuratorium Oświaty i Wychowania dnia 01.09.1991r. utworzona została Szkoła Podstawowa Specjalna nr 6 w Świdniku. Uczęszczało do niej 55 uczniów z miasta Świdnika i okolic, a kadrę stanowiło 15 nauczycieli. Dnia 1 września 1994 utworzony został internat i szkoła przekształciła się w Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Obecnie w ramach ośrodka funkcjonują: 8-letnia Szkoła Podstawowa, Szkoła Przysposabiająca do Pracy, Przedszkole Specjalne, Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka i Rodziny, Zespoły Rewalidacyjno-Wychowawcze oraz Internat.

Głównym zadaniem Ośrodka jest przygotowanie wychowanków ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do samodzielnego udziału w życiu społecznym na miarę ich możliwości, w integracji ze środowiskiem. W naszym Ośrodku pracują wysoko wykwalifikowani specjaliści, wszyscy nauczyciele posiadają pełne kwalifikacje z zakresu oligofrenopedagogiki oraz nauczanych przedmiotów, a także wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook