Konkurs: „Płynie Wisła jak łza czysta”

Regulamin wojewódzkiego konkursu plastycznego dla uczniów specjalnych ośrodków Szkolno- Wychowawczych oraz szkół specjalnych województwa lubelskiego „Płynie Wisła jak łza czysta”
Cele konkursu:
• Włączenie się w obchody Roku Wisły
• Podtrzymywanie tradycji współpracy między placówkami
• Pogłębianie wiedzy na temat znaczenia głównej rzeki Polski
• Zwiększenie świadomości ekologicznej
• Kształtowanie i pogłębianie kreatywności, uzdolnień wyobraźni i wrażliwości artystycznej wychowanków
• Kształtowanie umiejętności posługiwania się różnorodnymi technikami wyrazu
• Utrzymywanie współpracy ze środowiskiem lokalnym

Regulamin:
– Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Przyjaciół Ośrodka działające przy Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym im. Henryka Sienkiewicza
– Adresatami konkursu są uczniowie i wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno- wychowawczych i szkół specjalnych województwa lubelskiego.
– Prace plastyczne grupowane będą według kategorii wiekowych :
o przedszkola i zespoły rewalidacyjno- wychowawcze
o Uczniowie szkół podstawowych
o Uczniowie gimnazjum
o Uczniowie SPdP
 Maksymalna ilość prac po 3 sztuki z każdej kategorii wiekowej.
 Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie indywidualnej pracy plastycznej w dowolnej technice i formacie.
 Warunkiem przystąpienia do konkursu jest podpisanie przez autora oświadczenia w formularzu karty
 zgłoszenia , znajdującym się w załączniku do regulaminu.
 Prace plastyczne powinny być oprawione w passe – partou o szerokości 4 cm.
 Praca konkursowa powinna być opatrzona na odwrocie kartą informacyjną z danymi: imię i nazwisko, klasa, adres i telefon szkoły ( jeśli praca jest wykonana pod kierunkiem nauczyciela- imię i nazwisko nauczyciela)
Oprawione prace wraz z podpisaną kartą zgłoszenia udziału w konkursie należy przesłać do dnia 31.05.2017 r. na adres: Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku, ul. C. K. Norwida 21-040 Świdnik z dopiskiem „Konkurs plastyczny – Rk Rzeki Wisły”
 Oceny nadesłanych prac i wyłonienia laureatów dokona jury konkursu wyłonione przez Organizatora.
 Przyznane zostaną dwie nagrody specjalne- Lubelskiego Kuratora Oświaty oraz Dyrektora Specjalnego Osrodka Szkolno- Wychowawczego im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku.
 Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stornie internetowej Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego w Świdniku www.sosw.swidnik.pl
oraz na portalach społecznościowych
 Nadesłane prace przechodzą na własność Organizatora i nie będą zwracane autorom.
 Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!!!

Previous Article
Next Article

Konferencja SCWEW

KRONIKA ROZBUDOWY

Zapraszamy do śledzenia postępów prac związanych z  rozbudową SOSW w Świdniku.

Dziennik UONET++

 

ePUAP

Skrzynka ePUAP - SOSW Świdnik
Adres skrzynki podawczej:

/SOSWSwidnik/SkrytkaESP

Szkoła pamięta

Szkoła pamięta
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook