25 – lecie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Świdniku

25 lat temu, uczniowie i nauczyciele ówczesnej Specjalnej Szkoły Podstawowej nr 6 usłyszeli pierwszy dzwonek.  Kilka lat później utworzono internat, a placówkę przekształcono na Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, który w 2001 roku otrzymał imię Henryka Sienkiewicza. Na jubileuszowych uroczystościach, które odbyły się 10 czerwca, zgromadzili się wychowankowie, przyjaciele ośrodka, a także przedstawiciele lubelskich i świdnickich władz oraz instytucji, współpracujących z placówką. Urodziny poprzedziła msza św., odprawiona w kościele pw. NMP Matki Kościoła. Następnie zebrani udali się do Centrum Kultury, gdzie obejrzeli część artystyczną w wykonaniu teatru szkolnego „Bez nazwy” (SOSW), zespołu „Ach to My”, (WTZ) grupy tanecznej „Pasjonaci” (ŚDS). Na scenie wystąpili także uczniowie i nauczyciele ośrodka. Nie zabrakło pięknych kwiatów, gorących życzeń, gratulacji oraz odznaczeń. Łukasz Reszka, naczelnik wydziału oświaty i spraw społecznych Urzędu Miasta, w imieniu burmistrza Waldemara Jaksona, uhonorował medalem Nil Virtuti Civili Invium Beatę Michniewicz, dyrektora SOSW oraz Elżbietę Krupę, wicedyrektora SOSW. Podziękowania otrzymali pedagodzy, którzy od samego początku pracują w placówce, a także osoby i instytucje z nią współpracujące.

 

 

 

Previous Article
Next Article

Konferencja SOSW 2020

Dziennik UONET++

ePUAP

Skrzynka ePUAP - SOSW Świdnik

Szkoła pamięta

Szkoła pamięta

Nagroda dla SOSW

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku na podstawie zarządzenia Starosty Powiatu Świdnickiego – został wskazany jako wiodący ośrodek koordynacyjno- rehabilitacyjno-opiekuńczy na terenie powiatu świdnickiego realizujący program „Za życiem”

Stowarzyszenie powstało z inicjatywy osób zaangażowanych wspomaganiem rozwoju osób niepełnosprawnych i ich otoczenia. Stowarzyszenie poprzez swoją działalność wspiera osoby niepełnosprawne, aby zgodnie ze swoimi potrzebami i możliwościami mogły jak najpełniej rozwijać własny potencjał osobowy i otwierać się na otaczającą ich rzeczywistość. więcej

 

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku

Z inicjatywy rodziców zrzeszonych w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz Kuratorium Oświaty i Wychowania dnia 01.09.1991r. utworzona została Szkoła Podstawowa Specjalna nr 6 w Świdniku. Uczęszczało do niej 55 uczniów z miasta Świdnika i okolic, a kadrę stanowiło 15 nauczycieli. Dnia 1 września 1994 utworzony został internat i szkoła przekształciła się w Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Obecnie w ramach ośrodka funkcjonują: 8-letnia Szkoła Podstawowa, Szkoła Przysposabiająca do Pracy, Przedszkole Specjalne, Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka i Rodziny, Zespoły Rewalidacyjno-Wychowawcze oraz Internat.

Głównym zadaniem Ośrodka jest przygotowanie wychowanków ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do samodzielnego udziału w życiu społecznym na miarę ich możliwości, w integracji ze środowiskiem. W naszym Ośrodku pracują wysoko wykwalifikowani specjaliści, wszyscy nauczyciele posiadają pełne kwalifikacje z zakresu oligofrenopedagogiki oraz nauczanych przedmiotów, a także wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook