Niezwykli goście w naszej szkole

               W roku szkolnym 2015/2016 Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. H. Sienkiewicza rozpoczął realizację innowacji pedagogicznej „Niezwykli goście w naszej szkole”. Naszym pierwszym gościem był znakomity mistrz judo pan Waldemar Białowąs, na co dzień Wicestarosta Powiatu Świdnickiego. Podczas spotkania przybliżył on naszym uczniom dyscyplinę sportu, jaką jest judo, opowiedział o swojej pasji i osiągnięciach sportowych. Uczniowie mieli okazję poznać historię judo, strój judoki oraz podstawowe zasady walki. Dla wielu uczniów naszej szkoły był to pierwszy kontakt z tą dziedziną sportu. Największą radość naszym wychowankom sprawił pokaz technik oraz krótka lekcja z samym mistrzem. Dzięki wizycie naszego wspaniałego gościa wychowankowie dowiedzieli się, że judo to znacznie więcej niż zwykła aktywność fizyczna – to także nauka własnego ciała, cierpliwości, dyscypliny, systematyczności i poszanowania dla drugiego człowieka. To była lekcja, która z pewnością długo pozostanie w naszej pamięci.
Spotkanie z mistrzem judo zakończyło się gromkimi brawami, podziękowaniami oraz wspólną fotografią. Wielką niespodzianką dla nas były dwa medale, które pan Waldemar Białowąs podarował naszej szkole na pamiątkę. Pragniemy podziękować naszemu Gościowi za przyjęcie zaproszenia i przyjazd do naszej szkoły mimo ogromu pracy.
Wizyta naszego gościa była dla nas wspaniałym doświadczeniem i z niecierpliwością czekamy na następne.

Previous Article
Next Article

Hymn szkolny SOSW


Tekst hymnu napisała p. Krystyna Chojecka. Muzykę skomponował p. Dariusz Tokarzewski.

Dziennik UONET++

ePUAP

Skrzynka ePUAP - SOSW Świdnik

Szkoła pamięta

Szkoła pamięta

Nagroda dla SOSW

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku na podstawie zarządzenia Starosty Powiatu Świdnickiego – został wskazany jako wiodący ośrodek koordynacyjno- rehabilitacyjno-opiekuńczy na terenie powiatu świdnickiego realizujący program „Za życiem”

Stowarzyszenie powstało z inicjatywy osób zaangażowanych wspomaganiem rozwoju osób niepełnosprawnych i ich otoczenia. Stowarzyszenie poprzez swoją działalność wspiera osoby niepełnosprawne, aby zgodnie ze swoimi potrzebami i możliwościami mogły jak najpełniej rozwijać własny potencjał osobowy i otwierać się na otaczającą ich rzeczywistość. więcej

 

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku

Z inicjatywy rodziców zrzeszonych w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz Kuratorium Oświaty i Wychowania dnia 01.09.1991r. utworzona została Szkoła Podstawowa Specjalna nr 6 w Świdniku. Uczęszczało do niej 55 uczniów z miasta Świdnika i okolic, a kadrę stanowiło 15 nauczycieli. Dnia 1 września 1994 utworzony został internat i szkoła przekształciła się w Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Obecnie w ramach ośrodka funkcjonują: 8-letnia Szkoła Podstawowa, Szkoła Przysposabiająca do Pracy, Przedszkole Specjalne, Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka i Rodziny, Zespoły Rewalidacyjno-Wychowawcze oraz Internat.

Głównym zadaniem Ośrodka jest przygotowanie wychowanków ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do samodzielnego udziału w życiu społecznym na miarę ich możliwości, w integracji ze środowiskiem. W naszym Ośrodku pracują wysoko wykwalifikowani specjaliści, wszyscy nauczyciele posiadają pełne kwalifikacje z zakresu oligofrenopedagogiki oraz nauczanych przedmiotów, a także wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook