Rok 2016 to nie tylko rok Henryka Sienkiewicza – naszego patrona.

Zostanie zapamiętany jako rok szczególny, wyjątkowy. To rok wielu jubileuszy. Nasza placówka kończy w tym roku 25 lat. 25 lat temu rozpoczął także działalność teatr szkolny „Bez Nazwy” a od 15 lat systematycznie realizujemy przedsięwzięcie ekologiczne. Powodów do świętowania więc było wiele. Obchody rozpoczęła msza św. w kościele parafialnym pw. NMP Matki Kościoła w Świdniku. Dalsza część uroczystości odbyła się w Miejskim Ośrodku Kultury – Kino LOT. Swoją obecnością zaszczyciło nas wielu ważnych i szacownych gości: przedstawiciele władz województwa, Powiatu Świdnickiego w Świdniku, Miasta Świdnika, instytucji związanych z oświatą, pomocą społeczną oraz dyrektorzy szkół, przedszkoli, dyrektorzy kształcenia specjalnego, przedstawiciele stowarzyszeń oraz absolwenci. List gratulacyjny od Wojewody Lubelskiego został odczytany przez rzecznika Wojewody p. Radosława Brzózkę. Głos zabierali: członek zarządu Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie p. Paweł Nakonieczny, wizytator Elżbieta Lalka – Barańska odczytała list gratulacyjny od Kuratora Oświaty w Lublinie. Następnie wicestarosta p. Waldemar Białowąs złożył życzenia oraz odniósł się do niedalekiej przyszłości mówiąc o modernizacji i rozbudowie ośrodka. Wiele ciepłych słów padło od wiceprzewodniczącego Rady Miasta p. Kazimierza Patrzały. Naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miasta p. Łukasz Reszka w imieniu Burmistrza Miasta Świdnika Waldemara Jaksona miło zaskoczył naszą dyrekcję ośrodka. Obie panie zostały odznaczone medalem „NIL VIRTUTI CIVILI INVIUM”.

Za wyróżnienie serdecznie dziękują i deklarują dalszą owocną i jeszcze lepszą pracę na rzecz dzieci oraz środowiska lokalnego. W imieniu całej społeczności ośrodka dyrektor B. Michniewicz wręczyła pamiątkowe tablice dla przedstawicieli instytucji: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Lubelskie Kuratorium Oświaty, Powiat Świdnicki w Świdniku, Urząd Miasta Świdnika, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Oddział Lublin, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Oddział Wojewódzki w Lublinie, które od wielu lat wspierają placówkę w Jej działalności.

Zgodnie z tradycją jubileuszową gala rozpoczęła się częścią artystyczną w wykonaniu naszych wychowanków, nauczycieli oraz absolwentów ośrodka. Występ spotkał się z dużym aplauzem. Występami zachwycały zarówno dzieci jak i nauczyciele. Niezwykle ciekawie w formie fotoekspresu SOSW w Świdniku pokazana była historia Ośrodka. Otrzymaliśmy mnóstwo prezentów, ciepłych słów i życzeń na kolejne lata funkcjonowania.

Chcemy wszystkim podziękować: tym którzy byli osobiście obecni na uroczystości oraz tym, którzy byli myślami w tym dniu z nami. Wyrazy wdzięczności składamy sponsorom uroczystości: PEC w Świdniku, firmie Remondis, ciastkarni „Katarzynka”, firmie „Świstrans” oraz p. Jackowi Błotniakowi.

Mottem na kolejnych 5 lat będą słowa naszego patrona Henryka Sienkiewicza „Człowiek zawsze może wstąpić na lepszą drogę – póki żyje.”

Previous Article
Next Article

Konferencja SOSW 2020

Dziennik UONET++

ePUAP

Skrzynka ePUAP - SOSW Świdnik

Szkoła pamięta

Szkoła pamięta

Nagroda dla SOSW

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku na podstawie zarządzenia Starosty Powiatu Świdnickiego – został wskazany jako wiodący ośrodek koordynacyjno- rehabilitacyjno-opiekuńczy na terenie powiatu świdnickiego realizujący program „Za życiem”

Stowarzyszenie powstało z inicjatywy osób zaangażowanych wspomaganiem rozwoju osób niepełnosprawnych i ich otoczenia. Stowarzyszenie poprzez swoją działalność wspiera osoby niepełnosprawne, aby zgodnie ze swoimi potrzebami i możliwościami mogły jak najpełniej rozwijać własny potencjał osobowy i otwierać się na otaczającą ich rzeczywistość. więcej

 

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku

Z inicjatywy rodziców zrzeszonych w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz Kuratorium Oświaty i Wychowania dnia 01.09.1991r. utworzona została Szkoła Podstawowa Specjalna nr 6 w Świdniku. Uczęszczało do niej 55 uczniów z miasta Świdnika i okolic, a kadrę stanowiło 15 nauczycieli. Dnia 1 września 1994 utworzony został internat i szkoła przekształciła się w Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Obecnie w ramach ośrodka funkcjonują: 8-letnia Szkoła Podstawowa, Szkoła Przysposabiająca do Pracy, Przedszkole Specjalne, Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka i Rodziny, Zespoły Rewalidacyjno-Wychowawcze oraz Internat.

Głównym zadaniem Ośrodka jest przygotowanie wychowanków ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do samodzielnego udziału w życiu społecznym na miarę ich możliwości, w integracji ze środowiskiem. W naszym Ośrodku pracują wysoko wykwalifikowani specjaliści, wszyscy nauczyciele posiadają pełne kwalifikacje z zakresu oligofrenopedagogiki oraz nauczanych przedmiotów, a także wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook