100 lat radości z Niepodległości

9 listopada.2018 roku w naszej szkole odbyła się uroczystość zorganizowana z okazji zbliżającego się Narodowego Święta Niepodległości. W tym roku świętowaliśmy wyjątkowo radośnie, ciesząc się z 100 rocznicy odzyskania przez naszą Ojczyznę wolności.

Podczas spotkania społeczności szkolnej zaprezentowano  montaż słowno-muzyczny pt. 100 lat radości z niepodległości. Usłyszeliśmy rozmowę babci z wnuczką Zosią, z której dowiedzieliśmy się jak Polska odzyskała wolność. Obejrzeliśmy też prezentację A było to tak… jak Polska odzyskała niepodległość? O godzinie 11:11 włączyliśmy się w ogólnopolską akcję, zorganizowaną przez MEN dla placówek oświatowych w ramach obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości, bicia rekordu dla Niepodległej i odśpiewaliśmy nasz Hymn Narodowy. Dla uczniów z trudnościami w porozumiewaniu się przygotowano prezentację PowerPoint z tekstem hymnu, korzystając z symboli komunikacji alternatywnej Boardmaker. Nie zabrakło patriotycznego muzykowania, krzyżówek i koła wiedzy o Polsce, którą sprawdzał Kapitan Mądry. Obejrzeliśmy prezentację: Nasze Kartki dla Polski, która przedstawiała efekty pracy wszystkich uczniów oraz nauczycieli naszej szkoły. Uczniowie każdej z klas i zespołów przygotowali swoją kartkę dla naszej Ojczyzny. Na koniec był słodki upominek od Pani Dyrektor „Cukierek radości na 100-lecie Niepodległości”.


„Ojcowie Niepodległej” odsłonięcie muralu upamiętniającego 100 Rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

11 grudnia  2018 roku
Pamiętajmy takie nazwiska: Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Ignacy Paderewski– których artyści upamiętnili na naszym muralu. To  OJCOWIE POLSKI ODRODZONEJ dzięki którym niepodległość wróciła. jak czasem RÓŻNYMI ŚCIEŻKAMI KU NIEPODLEGŁEJ SZLI. – wiemy z kart historii….

W tym roku zorganizowaliśmy wiele akcji związanych ze 100- rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę, min.:

 1. W kwietniu zorganizowaliśmy konkurs plastyczny
 2. 14 czerwca sadziliśmy dąb – Niepodległości
 3. Listopada zorganizowaliśmy „Dzień dla Niepodległej”, braliśmy udział w akcji „Rekord dla Niepodległej”
 4. Były apele, wystawy, spotkania z kombatantami.

Dzisiaj na podsumowanie tych wszystkich działań osłonimy mural.
Mamy nadzieję, że nam oraz przyszłym naszym uczniom będzie przypominał o tej doniosłej rocznicy.
Józef Piłsudski powiedział: „Naród , który traci pamięć, przestaje być narodem”
Mural został zaprojektowany i wykonany przez świdnickich artystów:

 1. Dr hab. Zbigniew Woźniak– absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie
  Obecnie pracuje jako adiunkt I stopnia w Pracowni Malarstwa w Zakładzie Malarstwa I. W dorobku ma 21 wystaw indywidualnych oraz udział w 31 wystawach zbiorowych, konkursach i przeglądach w kraju i za granicą. Laureat nagród i wyróżnień. Jego prace znajdują się w zbiorach prywatnych i państwowych w kraju i za granicą.
 1. Jakub Kapica – malarz, grafik. Studiował na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Twórczość malarska artysty przejawia fascynację hiperrealizmem; jest jednym z przedstawicieli nurtu fotorealistycznego. Tematem wiodącym jest świat luksusowych samochodów ujmowanych w pełnym kadrze, Wystawiał w galeriach w Polsce i Francji

Uroczystość sadzenia „dębów niepodległości” z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości”.

14 czerwca 2018 roku

 „Niech rośnie będąc świadkiem rozwoju suwerennej  i sprawiedliwej Polski”.

Dzień  14 czerwca jest szczególny, Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku  przystąpił do akcji sadzenia „dębów niepodległości” z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości”. Akcja została zainicjowana przez Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie a włączyła się w nią Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie i Kuratorium Oświaty w Lublinie.

W latach 1918-1928 polskie społeczeństwo wraz z leśnikami sadziło drzewa, głównie dęby, świętując w ten sposób powrót Polski na mapę Europy po 123 latach niewoli. Dąb  będący uosobieniem siły, długowieczności i nieprzemijającej pamięci niech będzie  wyrazem naszego patriotyzmu i jedności z tymi, którzy walczyli o wolną Polskę.

Nasz patron Henryk Sienkiewicz był wielkim entuzjastą wolności i orędownikiem niepodległości. Wybitne osiągnięcia, potwierdzone w 1905 r. Nagrodą Nobla w dziedzinie literatury za całokształt twórczości, oraz ogromne zaangażowanie na rzecz odzyskania niepodległości Polski poświadczają, że Sienkiewicz to jedna z najwybitniejszych polskich osobowości. Sienkiewicz powiedział:„Wolność jest to prawo robienia tego, co się chce, i przeszkadzania innym w robieniu tego, czego chcą. Wolność trzeba pielęgnować i  konsekwentnie budować..

Dla nas żyjących we współczesnych czasach,  patriotyzm  nie jest łatwy do wyrażenia. Na szczęście nie musimy walczyć z bronią w ręku i nie oczekuje się od nas wielkich wyzwań. Ale musimy dbać o tradycję aby nie pogubić się w hierarchii  wartości. Ośrodek jest miejscem, który integruje lokalną wspólnotę. Jesteśmy dumni i cieszymy się z tych patriotycznych chwil, które dziś przeżywamy. Wszystkie nasze działania skierowane są do Was drodzy uczniowie, pragniemy wychowywać Was w duchu patriotyzmu i umiłowania naszej ojczyzny.

Dyrektor, nauczyciele i uczniowie  wierzą, że ten symboliczny akt będzie upamiętniał setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę oraz przypominał kolejnym pokoleniom uczniów o ofiarności i poświęceniu Polaków, którzy doprowadzili do odzyskania wolności, poświęcając niejednokrotnie własne życie.

Na uroczystości gościliśmy:

 1. Pana Waldemara Białowąsa- Wicestarostę Powiatu Świdnickiego
 2. Pana Adama Kota – nadleśniczego Nadleśnictwa Świdnik
 3. Przedstawicieli Związku Kombatantów AK
 4. Przedstawicieli Związku Emerytów koło w Świdniku

 

Hymn szkolny SOSW


Tekst hymnu napisała p. Krystyna Chojecka. Muzykę skomponował p. Dariusz Tokarzewski.

Dziennik UONET++

ePUAP

Skrzynka ePUAP - SOSW Świdnik

Szkoła pamięta

Szkoła pamięta

Nagroda dla SOSW

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku na podstawie zarządzenia Starosty Powiatu Świdnickiego – został wskazany jako wiodący ośrodek koordynacyjno- rehabilitacyjno-opiekuńczy na terenie powiatu świdnickiego realizujący program „Za życiem”

Stowarzyszenie powstało z inicjatywy osób zaangażowanych wspomaganiem rozwoju osób niepełnosprawnych i ich otoczenia. Stowarzyszenie poprzez swoją działalność wspiera osoby niepełnosprawne, aby zgodnie ze swoimi potrzebami i możliwościami mogły jak najpełniej rozwijać własny potencjał osobowy i otwierać się na otaczającą ich rzeczywistość. więcej

 

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku

Z inicjatywy rodziców zrzeszonych w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz Kuratorium Oświaty i Wychowania dnia 01.09.1991r. utworzona została Szkoła Podstawowa Specjalna nr 6 w Świdniku. Uczęszczało do niej 55 uczniów z miasta Świdnika i okolic, a kadrę stanowiło 15 nauczycieli. Dnia 1 września 1994 utworzony został internat i szkoła przekształciła się w Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Obecnie w ramach ośrodka funkcjonują: 8-letnia Szkoła Podstawowa, Szkoła Przysposabiająca do Pracy, Przedszkole Specjalne, Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka i Rodziny, Zespoły Rewalidacyjno-Wychowawcze oraz Internat.

Głównym zadaniem Ośrodka jest przygotowanie wychowanków ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do samodzielnego udziału w życiu społecznym na miarę ich możliwości, w integracji ze środowiskiem. W naszym Ośrodku pracują wysoko wykwalifikowani specjaliści, wszyscy nauczyciele posiadają pełne kwalifikacje z zakresu oligofrenopedagogiki oraz nauczanych przedmiotów, a także wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook